Więźniowie KL Lublin 1941–1944

P639

Nowy produkt

Synteza historii Majdanka napisana z perspektywy największych grup narodowościowo-państwowych więźniów.

Więcej szczegółów

22 Przedmioty

70,00 zł brutto

Opis

Autor: red.Tomasz Kranz, Wojciech Lenarczyk
Stron: 600
Rok wydania: 2022
Język: polski
ISBN 978-83-62816-76-7
Wydawca: Państwowe Muzeum na Majdanku
Szerokość (mm): 171
Wysokość (mm): 244
Waga (g): 1300

Więcej informacji

W centrum prezentowanej publikacji, stanowiącej próbę nowej syntezy historii Majdanka, znalazły się sylwetki więźniów i charakterystyka współtworzonych przez nich zbiorowości. Tym samym kreśli ona w miarę możliwości poznawczych ich portret zbiorowy. Przyjęty podział na największe grupy narodowościowo-państwowe umożliwił ponadto opisanie obozu w znacznym stopniu z punktu widzenia ofiar – z perspektywy jednostki i poszczególnych wspólnot. Najnowsze wyniki prac badawczych poświęconych Żydom, Polakom oraz więźniom różnych narodowości pochodzącym z dawnego Związku Radzieckiego i kilku państw Europy Zachodniej dają podstawę do dokonania ogólnego bilansu i przyjęcia, że na Majdanek trafiło w sumie około 130 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.

Monografię otwiera artykuł Tomasza Kranza "Konzentrationslager Lublin. Powstanie, organizacja, działalność" opisujący genezę, strukturę, funkcje i ewakuację obozu, omawiający także pochodzenie osadzonych i warunki ich bytowania w obozie. Następnie Jakub Chmielewski, Marta Grudzińska, Beata Siwek-Ciupak, Wojciech Lenarczyk w obszernych naukowych opracowaniach przedstawiają drogi do KL Lublin, charakterystykę oraz losy więźniów poszczególnych narodowości. Tom zamyka bibliografia, wkładka ilustracyjna prezentująca wybrane muzealia ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku oraz plan sytuacyjny obozu.

SPIS TREŚCI:

Tomasz Kranz, Wojciech Lenarczyk
Wstęp / 7

Tomasz Kranz
Konzentrationslager Lublin. Powstanie, organizacja, działalność / 17

Jakub Chmielewski
Żydzi w KL Lublin / 133

Marta Grudzińska
Polacy na Majdanku / 267

Beata Siwek-Ciupak
Deportowani ze Wschodu – jeńcy radzieccy, Ukraińcy, Białorusini / 387

Wojciech Lenarczyk
Więźniowie z Europy Zachodniej i Południowej / 439

Bibliografia / 501
Wykaz skrótów / 533
Indeks nazwisk / 537
Indeks geograficzny / 565

Aneks / 577

Plan sytuacyjny niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie. Stan: maj 1944 r. / [wyklejka]